Nội thất nhà hàng

Bát quái ngũ hàng trong thiết kế nội thất

Trong ví dụ trên chúng ta nhận thấy, hỏa tương ứng với năng lượng, kim với vấn đề giao tế và thổ với I mr tự tin. Bước kế tiếp là đặt những yếu tô này vào vị trí nia bát quái. Nêu đặt trưng năng lượng ở vị trí của sự tiếp, kim với sự giao tế sẽ có lợi ở vị trí của sự Bhống thái trong bát quái. Cảm thấy tự tin là một trong cách chống lại quyền lực của một cá nhân, vì thế đặt ở vị trí của sự quyết đoán.

Cuối từng phần là ý kiến đề nghị để chọn đúng biểu Inơng cho từng yếu tố. Hãy chọn một vật bất kỳ và đặt no trên mặt bàn làm việc, bạn sẽ nhận được những tliong tin rất đặc biệt. Ớ ví dụ của chúng tôi, cách bày I tri trên mặt bàn theo cách sau:

Hỏa: một vật màu đỏ ở vị trí của mối quan hệ Iili.tm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Kim: cây xô thơm ở vị trí thông thái để thúc đẩy I|iiá trình giao tiếp.

Thổ: một hộp đựng bút chì ở vị trí của sự quyốt đoán nhằm tạo thêm lòng tin.

Sophia quay trở lại làm việc sau 15 năm vắng mẠI Cô ta mong mỏi có thể làm việc bình thường với các công việc như trước. Mặc dù công việc đó đòi hỏi người làm việc phải giao tiếp giỏi hoặc một người phụ trácli bán hàng có hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi người làm việc phải có tính tỉ mỉ và có giờ giấc. Cô ta muốn đánh giá lại khả năng của mình muốn thử thách về khả năng gi,-ỈU tiếp khẩu ngữ, nhưng do Sophia ngưng làm việc đã lâu nên cô ta không có được kiến thức cũng như không thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, kỹ thuật mới hay các công việc giấy tờ khác. Kết quả là chỉ sau một thời gian ngắn, hồ sơ, dữ liệu cần nhập vào máy tính càng ngày chất chồng lên. Và sau đó cô ta chuyển chúnK xuông chân bàn. Cô ta xếp đặt lại máy điên thoại ở vị trí ở giữa bên phải của chiếc bàn đến ngay phía trước mặt Hai thay đổi nhỏ nhặt này khiến cô ta bỏ đi các côn^, việc mà cô cảm thấy không đủ khả năng thực hiện các phần việc cô thích làm. Rõ ràng là cô chú tâm vào các nhiệm vụ có liên quan đến giao tiếp qua điện thoại hơn là các công việc giấy tờ.

Do hầu như chúng ta không thể kiểm soát được toàn bộ hồ sơ làm việc, nên việc chú ý đến cách định vị và chọn lựa các vật dụng để bàn trong mối tương quan với thông tin của bát quái có thể giúp chúng ta xác địnl) được những thử thách cũng như phát huy tài năng củ. I mình. Bạn có thể theo môi trường làm việc đặc biột những công việc quan trọng.

Những hành động dưới đây đã giúp Sophia quan IIIIII đến công việc của cô nhiều hơn bằng cách thêm vào |:m kệ đựng hồ sơ chưa giải quyết phía bên góc trái trên lirtn làm việc với ghi chú trên mỗi kệ là “Hôm nay”, I.uần này” và “tháng này”, Sophia tiến hành mọi việc có thớ tự và đúng qui định hơn. Cách đó dường như làm niim số lượng công việc cần thực hiện bằng cách phân ỊHIIÌ chúng ra theo khung thời gian, vì thế khi nhập dữ liỌu vào máy tính sẽ ít gặp trở ngại hơn