Nội thất nhà hàng

Bố trí và sắp sếp bàn làm việc

Thông tin qua giao tiếp luôn là điểm khởi đầu trong mọi trường hợp. Nơi để trao đổi ý tưởng, bàn bạc các I tiến trình công việc, giải thích các kết quả / thành quíi I đạt được hay gọi là xã hội hóa nơi làm việc thường đem lại nhiều lợi ích cho bạn. Bạn có thể sắp xếp bàn làm việc tùy theo trường hợp và chọn các kiểu ngồi kháo nhau để công việc thêm thuận lợi. 

Bố trí / sắp xếp chỗ ngồi (kiểu) kìm

Bất cứ kiểu ngồi bàn tròn nào đều được gọi là… kim. Mọi người trong bàn đều ngang nhau trong bàn bạc và tìm ra các giải pháp tốt nhất. Ngồi theo kiểu kim luôn kích thích mọi người cùng nhau trao đổi toàn diện / mọi mặt.

Khi có một cuộc họp quan trọng cần có quyết định một cái bàn dài hình chữ nhật là lý tưởng nhất. Ngồi IrAn bàn kiểu mộc mọi người cảm thấy thoải mái khi đưa III quyết định hay sáng kiến mới. Khi mọi người ngồi nhau như thế, sự quan tâm, thân mật giảm đi chút I vì xung quanh họ còn nhiều người khác. Các kiểu đối ni ngắn gọn, xúc tích được sử dụng chính khi có nhiều ới ngồi với nhau trong bàn kiểu mộc.