Nội thất nhà hàng

Thi công nhà xưởng chuyên nghiệp

Cơ quan nào có thẩm quyền gia đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích s dụng đất? Theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai, cơ quan e thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đồng thời là cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đá Cụ thể như sau: 1. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển[…]

Thi công xây dựng nhà xưởng

Công ty A (doanh nghiệp trong nước) được Nhà nước cho thuê đất thi công nhà xưởng, thời hạn thuê là 50 năm, tính từ 1-1-20 Công ty đang trả tiền thuê hàng năm, nay côriịí muôn chuyến sang hình thức giao đất có thu tir sử dụng đất được không? Nêu được thì cơ qun nào có thẩm quyền giải quyết? Theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Luật (1 đai, tổ chức kinh tế, hộ gia đình,[…]

Thi công nhà xưởng giá rẻ

Trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, áp dụng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tố chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và tổ chức kinh tê trong nước, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trước ngày 1-7-2004 Thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với của mình gắn liền với[…]

Quy định đất thi công nhà xưởng

Loại đất nào được sử dụng ổn định lâu dài? Đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; Đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng lòng nhằm mục đích kinh doanh; đất có di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh; Đất làm nghĩa trang, nghĩa[…]

Thu hồi đất thi công nhà xưởng

Trường hợp không được bổi thường đất thì có được bồi thường tài sản trên? Có được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà nước? Theoquy định tại khoản 2; 3 Điều 43 Luật đất đai nước thu hồi đất người bị thu hồi đất sẽ được tài sản trên đất ngay cả khi không được bồi (lất. Trừ các trường hợp cụ thể quy định dưới kliõng được bồi thường về tài sản khi Nhà nước sản gắn liền[…]

Thi công nhà xưởng

Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai, các loại đất được sử dụng ổn định lâu dài bao gồm: Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, bao gồm: – Đất được Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư sử dụng để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số; – Đất nông nghiệp giao cho cộng[…]