Nội thất nhà hàng

Kỹ thuật bài trí trên bàn làm việc

KỸ THUẬT BÀI TRÍ TRÊN BÀN LÀM VIỆC

Nơi làm việc của cá nhân được ví như một thế giới l.hu nhỏ; nó biểu tượng cho không chỉ cả cuộc sống của chúng ta mà thể hiện phong cách, hiệu quả trong công việc. Các loại vật dụng và vị trí của chúng trên bàn giúp chúng ta hiểu biết, khám phá rất nhiều điều về những gì mà mình thích làm và ngược lại. Biết được cách xếp đặt một số dụng cụ ở vị trí nhất định nào đó trên bàn còn ííiúp chúng ta cải thiện quá trình làm việc, tăng hiệu xuất cũng như qua thử thách, trở ngại. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy thỏa mãn và đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Theo các nguồn tin về thuật phong thủy từ các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ với hành động đơn giản là đặt một cây cảnh nhỏ hay một biểu tượng nào đó ở một vị trí thích hợp trong phòng có thể tác động tích cực đến quá trình thăng tiến trong nghề nghiệp và có