Nội thất nhà hàng

Lưu ý với chỗ ngồi kiểu hỏa khi Set up nhà hàng

Bố trí chỗ ngồi (kiểu) hỏa trong quá trình Set up nhà hàng

Chô ngôi kiêu hỏa phù hợp với cuộc nói chuyện chỉ có một người chủ trì và người này ngồi đốì mặt với nhiều người khác. Một diễn giả trong giảng đường là ví dụ cho việc xếp chỗ ngồi kiểu hỏa. Tuy nhiên, tôi đã từng gặp trường hợp những người ngang hàng với họ trong lúc làm việc và điều này sai với qui luật của kiểu ngồi này. Cụ thể là những nhà tư vấn về hôn nhân gia đình, những nhà thiêt kê nội thất, kiến trúc sư và những người đang hợp tác với khách hàng thì không nên bô trí kiểu ngồi này. Trong bàn làm việc, áp lực đoàn kết vào người chủ trì khi cần có những quyết định tốt nhất với khách hàng thì nên tránh ngồi theo kiểu hỏa. 

HỐ trí chỗ ngồi (kiểu) thủy

Khi bạn cần giải bày cảm giác của mình một cách t hoải mái hoặc khi mục tiêu là cảm ơn sự hợp tác của mọi người, chỗ ngồi kiểu thủy được bố trí là hợp lý nhất. Nếu không có mục tiêu, chúng ta luôn hành động theo cảm giác của mình.

Bố trí chỗ ngồi kiểu thổ

Chỉ có những nhóm từ 4 -8 người mới có thể ngồi theo kiểu thổ. Trái đất hình tròn và cảm giác của mọi người khi ngồi bàn này luôn vững vàng và tôn trọng sự tham gia của người khác. Trong bàn làm việc này, không có ai làm việc nhiều hơn hay ít hơn người khác.

Nếu bạn không thể…Nếu không thể đặt ghế ở một cái bàn, đặt chúng

xung quanh một nơi thuận tiện nào đó để làm việc.