Nội thất nhà hàng

Phong thủy bố trí bàn làm việc

Nếu không có kiến thức về thuật bát quái, bạn khó miì nắm được những thông tin sâu xa huyền bí. Bạn sẽ ngạt nhiên khi phát biểu những dự định cá nhân và kể cả của người khác sẽ được bộ lộ rõ ràng qua khả năng phán đoán của bát quái.

Phải làm gì để đạt được những mục tiêu của mình:’ Trước tiên, mục tiêu đó phải được xác định một cách rỏ ràng, cụ thể. Ví dụ như: “Tôi muốn kiếm tiền hiều hơn cũng không chỉ ra cách kiếm tiền nhiều hơn bằng cácli nào. Phân tích và xác định những kỹ năng đặc biệt của bạn nhờ đó có thể giúp bạn thành công là cách rõ ràng, hơn dể đặt ra mục tiêu cho mình. Một khi bạn đã quyrl định nên làm gì để dạt được mục tiêu đó, bạn có thể sử dụng thuật phong thủy nhằm thúc đẩy quá trình ấy tiến triển tốt đẹp hơn. Khám phá ra những gì giúp bạn đạl được mục tiêu ấy là bước khởi đầu.

Dưới đây là vài ví dụ bạn có thể áp dụng để tiến dần đến mục đích:

A.Mục tiêu: Tôi muôn hưởng tuần trăng mật.

B.Tôi cần làm gì để đạt dược điều đó? Đẩy mạnh khả năng tiêu thụ hàng hóa.

c. Những yếu tô gì tác động đến việc ấy? Phải có năng lực làm việc, giao dịch có hiệu quả hơn và phải tư tin hơn.

D.Cần xem xét và chọn lựa yếu tố, chẳng hạn như màu sắc, hình ảnh, biểu tượng hay kiểu mẫu hàng hóa?

E.Nên đặt những yếu tố này ở vị trí nào trong bál quái.

Bạn phải tự đưa câu trả lời cho những vấn đề nêu I rong 3 câu hỏi A, B và c. Riêng câu D bạn có thể quan Nát, xem xét sơ đồ phía dưới. Cuối cùng phần còn lại của chương này sẽ giải đáp vấn đề trong câu E: đặt những vạt dụng ở đâu trên mặt bàn?