Nội thất nhà hàng

Thiết kế nhà hàng: cách đặt bồn nước hợp phong thủy

Sofa góc đẹp Vũ Gia

Ngoài ra cũng có những hướng nhà mà vị trí đặt bàn thờ có khi trùng với vị trí của nhà bếp, điều đó làm ta thây không thỏa đáng. Song củng khôrig nên quá lo lắng về điều này, vì không phải bao giờ cũng trùng hoàn toàn mà là luôn luôn có những hướng không trùng.
Phương pháp chọn vị trí đặt bồn nuớc
Nghiên cứu hướng chảy của phong và thủy, do đó mới có tên gọi phong thủy. Nghiên cứu phong là nghiên cứu gò, lùm, cồn cát, còn nghiên cứu thủy là nghiên cứu gì ? Nghiên cứu thủy là nghiên cứu long. Phương pháp nghiên cứu thủy khó hơn và có thể nói là tinh hoa của phong thủy.
Tuy rất khó lý giải, nhưng lại có thể lợi dụng nó một cách rất dễ dàng để cải thiện phong thủy của nhà ở. ơ đây chúng tôi chỉ giới thiệu biện pháp đơn giản và thực dụng nhất. Đó là biện pháp nhờ đặt những bồn nước để dẫn long đến. Tuy biện pháp giản đơn nhưng hiệu quả khá rõ.
Xin xem bảng dưới đây.
– Hàng thứ hai của bảng chỉ rõ phương vị thích hợp để đặt bồn nước. Chỉ cần đứng ở tâm nhà, nhìn thây phía trên của vị trí đặt bồn nước là được.
– Hàng thứ ba của bảng chỉ rõ hiệu quả. Ở những cột ghi (không cần) có nghĩa là nhà hướng đó thì phong thủy không có vấn đề gì.
Cách đặt bồn nước Thiết kế nhà hàng như thế nào ? Bồn nước ở đây không phải là giếng hay bể nước to. Thông thường bồn nước chỉ là thùng nước bình thường, hay chậu nước, đựng đầy nước sạch. Trong bồn có thể nuôi cá vàng hoặc núi non bộ, hoặc chỉ có nước không. Nếu trồng hoa hay cây trong đó thì hơi nước khó thoát lên nên không tốt. Nêu ngôi nhà lớn thì có thê đặt hai thùng nước (hoặc bể nước) to như nhau.