Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng đậm chất xưa

Báo giá xây dựng trọn gói

- Bình đẽu sứ cồ bồng: Hút thuốc Lào cũng là một thó quen khá phố lốn của các nhà đại gia, trí thức xưa. Nó có sức hấp dẫn lỗi cuốn nhiều ngườii;
Nhớ anh như nhớ thuốc Lào
Đã chôn điếu xuống, lạ đào điếu lên.
Bởii vậy, bình điếu cũng thường có mặt trong phòng khách, bên kỷ trà, một bình điếu đẹp được làm bằng sứ Trung Quốc. Có hình dáng trá xoan, đặt trong bát điếu đề đưng xá thuốc. Bình điếu sứ của Trung Ọuốc có gá trị thẳm mỹ cao, men bóng, nét vẽ đẹp với các đề tà ma, lựu, tung, trĩ… hoặc các sự tích Điếu vị’ Canh sằn, trúc lâm thất hền…
– Các câu đố trưng bày Thiết kế nội thất nhà hàng:
Nhà nluều cột, rộng lớn nhưng nếu không được trang trí bằng các câu đố được làm bằng gỗ có sơn son thếp vàng, hoặc khảm xa cừ thì trở thành trcr tro, khô khan, như thế chứng tỏ chủ nhân là ít phong lưu, nho nhã.
– Tranh ảnh.
Tranh hoa thường trùng nhau về đề tà. Phần nhiều là tranh lụa cồ, thủy mạc, tranh khắc gỗ dần gian mang bản sắc dần tộc. Bên cạnh đó, có các loại tranh thêu, tranh khảm, scm mà. Hầu nlìr lãnh vrc mỹ thuật, hộ họa trong nhà đa số ch đrực chú trọng bằng các bức tranh chạm trồ trên đồ dung hoặc chủ yếu là chữ vết trên các câu đố, lễn, các dồ dùng trang trí này đa số chĩ xuất hiện trong các gia đình khoa bảng, gàu có.
– Chể chẽu:
Ngày trrỉvo, chếu đóng một phần quan trọng
trong việc tô đềm nét đẹp và gàu sang của căn nhà. Nhà gàu thì sử dựng chếu Mến, chếu hoa, chếu cạp đều, những ngày cđ khách, kỵ gỗ hoặc Tết, gia chủ thường trả nhữỉg chếc chếu có có chất lượng tốt và trang trí đẹp phủ lên những bộ ngựa hoặc sập đề làm tăng thêm vẻ đẹp cùa gian nhà.