Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng sang trọng

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/92/bao-gia-don-gia-thiet-ke-xay-dung-nha-tron-goi-chia-khoa-trao-tay.html

- Đia hình, địa lý:
Đối với địa hình quang đãng, thơáng mát. có thề tùy ý chọn được hưóng nhà: nên cfrọn hưứng Đông Nam đề với hưứng này ngôi nhà có tbe vưa nhận đrực ánh sáng mặt trờ buồ sáng, vừa hư0’nỗ được luồng gó mát mẻ ở phía nam mà ta gọi làgó nồm. Loại nhà nàv, chú ỷ bố trí các cửa heo hr®nể tr®n thật thoáng và nhiều. Ngược lạ, nếu ngồ bạn bị bắt buộc nằm trử mặt ở hưứng tâv hoặc rây băc, trường hợp này, nên tập trung bố trí các cửa 50 phía sau (Đông, Đông Nam) đồng thờ tạo một khoang không gian kín ở phía trưức bằng nhiều cáh khac nhau mà không làm giảm giá trịthẳm mỹ và nghi snh
hoạt của gia đình. Hoặc chú ý các khí>ang không gian hử hếm có mà bạn có thề vận dụng đrírc trong đeu kện địa hình địa lv không thuận y&ì khoảng
không gian này, bạn có thề đón nhận được Sự trong lành của thên nhên theo ý muốn.
Nó chung cần lưu Ỷ đến 3 loại không gian : kín, ltV, nửa kín nửa hử.
– Kết hơp quỵ hoạch tồng thề Thiết kế nội thất nhà hàng của bộ một khu vực:
Như đã nó ở trên, việc tuân thủ là một đền cần Thiết. Khòng nên thay đồ hướng nttà như đang ỏ- cùng một dãv phố. vấn đề là tay gặp Ịhả tnrứnơ nhà mà bạn khùng đồng V, bạn có thề cả lạ hang sư bổ trí và Thiết kế các cửa cho phù hợp. Ngoài ra, về tlầtn mỹ ngôi nhà, cũng không nên làm quá tương phản VH những ngôi nhà chung quanh. Như thế, chĩ tạo nên một sư chú ý thếu thẳm mỹ, thếu su- hài hòa trong cùng một khu vực. Ví dụ: không nên tạo dưng một kều nhà bệt thư nằm san sát với nhà khác cùng một dãv phố. Một công trình tá tạo trùng tu không định hướng về di tích lịch sử.