Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất nhà hàng theo yêu cầu

http://nhadepsaigon.net/bao-gia/92/bao-gia-don-gia-thiet-ke-xay-dung-nha-tron-goi-chia-khoa-trao-tay.html

- Thiết kế nội thất nhà hàng Đáp ứng được ỵèu cầu đối tượng :
Nếu bạn ở cũng là đềm làm ăn buôn bán phù họp vi muốn thì đó là đều Tất tốt cho việc xây ílrng mặt tền. Nhưng nếu bạn có nghiề nghiệp khác và quan nệm uhà chỉ là nơ đề ở và an dưõ-ng thì cách bố trí cũng phải khác . Nó chung, việc bố trí căa nhà cung cần lưu ý đến nghiề nghiệp.
Nếu thành vên trong gia đình đa số là phụ nữ thì việc bố trí các phòng cũng phải đrcrc lưu ý kỹ, loại lù ày cần có sự kín đáo nhưng thoáng mát. Yếu tố chính cũng là một đều đáng chú ý không thề bỏ cjua điều kiện tuổii tác: Nếu trong nhà có người lớn tuổii, ưa yên tĩnh thì việc sắp đặt các phòng cũng khác. Trong mô trường ồn ào nhưng hạn cũng có thề tạo ra được một không khí yên tĩnh và có thề tạo thêm được một cảnh trí chung quanh mang dáng dấp của thên nhên đề phu hợp với yêu cầu của lứa tuổii.
— Khí hậu :
Tùy theo khí hậu của vùng bạn đang ử mà có thề xây dựng nhà theo nhiều cách khác nhau đề làm tăng thêm sư thoáng mát hoặc ấm cúng và giảm đi những cảm gác khó chịu khắc nghiệt sẵn có của khí hậu, thờ tết.
Ví dụ : nhà ở vùng nóng khô:khi xây dưng nhà không nên tạo thành một tồ hợp không gian làm như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào khí hậu khắc nghiệt. Bố với vùng này nên làm nhà theo một mô hình không gian kín, cách nhiệt. Bộ mặt của ngôi nhà chú trọng đến yếu lối kín và tốt hrn, tạo cho một khoảng không gian ở sâu trong các kều nhà cồ ( phố Hộ An).
Nhà ở vùng nóng ẩm : cần được chú trụng việc thông gó xuyên phòng nhằm mục đích làm giảm được độ ầm và cảm gác dễ chịu. Bồng thy thực hiện vêu cầu chống bức xạ nhiệt hằng cách có cửa cho gó vào và cửa hút gó ra (xem bài ánh sáng và cửa Hồ)..Nếu được, có thêm độ sâu trong đề tạo thông gó lảng đứng (Mô hình kến trúc cáo xoay quanh sân trống ở bệnh vện Trung ương và một số nơi khác.