Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất văn phòng sao cho hợp phong thủy

Những ứng dụng của Kinh Dịch thì có vô vàn, xa thì bao quát vũ trụ, gần thì ứng dụng vào nhân sinh đời thường. Sau đáy là một sô ví dụ:
Trong quân sự: Từ xưa đến nay việc ứng dụng Kinh Dịch, cụ thê là bát quái vào vân đề quân sự quôc phòng luôn được chú trọng. Quân sự có vai trò vô cùng quan trọng với sự tồn tại của bất kê quốc gia nào nhất là thời kỳ phong kiến, cho đến nay quốc phòng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu với bất kỳ quôc gia nào trên thế giới.
Vì vậy người ta luôn tìm ra những học thuvết tôt nhất áp dụng cho việc xây dựng quân đội, thiết kế nội thất văn phòng.
Các nhà quân sự cố đại Trung Hoa như Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng đều vận dụng bát quái vào xây dựng quân đội và chiến tranh, vì vậy đều thu được những kết quá to lớn. Dỗ Hiến trước thời Gia Cát Khổng Minh dùng Bát trận pháp đánh tan quân hung nô xâm lược Trung Quốc. Điêu Ung Thanh đời Bắc Nguỵ vận dụng Bát trận pháp của
ria Cát Lượng đánh lại Nhu Nhiên. Bát trận pháp chính ỉa sự vận dụng Bát quái vào các trường hợp quân sự.
Ngày nay nước Mỹ cũng vận dụng bát quái vào chiến lược tên lửa hạt nhân, lợi dụng quẻ sư” xây dựng kỷ luật (ịiiân sự,… Tóm lại Kinh Dịch đã là một phần không thể I hiếu được của việc củng cố và xây dựng quân sự mọi thời lại.
Trong sức khoẻ: Kinh Dịch bát quái có vai trò sông còn trong y học và các môn tập khí công. Nó là nền tảng Iv thuyết của y học Phương Đông và các môn khí công. Nkườì xưa cho rằng con người chính là sản phẩm hoàn chinh nhất của tạo hoá, là sản phẩm thu nhỏ của vũ trụ. VI vậy sự vận động của vũ trụ cũng thấy được qua sự Vmi dộng của các nội quan trong cơ thể. Khí trong con tiyười có khí âm và khí dương cùng vận động chuyển hoá líiu nhau. Nếu khí dừng củng có nghĩa là sự sông kết thúc.
li.mg hạn khí âm bao giờ cũng hướng xuông, khí dương MIn• hướng lên trên. Cơ thể như một cục nam châm phần trên mát phần dưới ấm đê phù hợp với quy luật ảm dương của vũ trụ. Khi điều này bị đảo lộn có nghĩa là sức khoẻ có vấn đề. Việc dùng các bài thuốc hoặc tập luyện khí công chính là quá trình dùng nội lực hoặc dùng các tác nhân bên ngoài tác động vào cơ thề để lấy lại thê quân bình âm dương. Luyện khí đế’ cân bằng âm dương vừa có tác dụng kéo dài tuổi thọ, lại phòng bệnh rất hiệu quả. Nhiều khi có thể có những công năng đặc biệt khi đạt đến một trình độ cao.