Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất văn phòng theo phong thủy

Việc nắm vững học thuyết Âm Dương, đem ứng dụng vào thực tê mang lại những nghĩa hết sức lớn lao. Học thuyết Âm Dương cho rằng sự vật đạt đến trạng thái cân bằng động lý tưởng khi Ảm Dương cân bằng. Thực tế trong cuộc sông, tất cả mọi điều không hay xáy đến đều do mất cân bằng Âm Dương mà ra. Nếu biết khéo léo áp dụng học thuyết Âm Dương, rèn luyện thế cân bằng sẽ dễ thành công trong mọi việc, kể cả kiến trúc, thiết kế nội thất văn phòng.
Có thể kê ra đây rất nhiều tác dụng của nguyên lý cân bằng Ảm Dương, chẳng hạn :
Trong tính cách, nếu Dương tính quá nhiều dễ sinh ra manh động, liều lĩnh, nóng vội và thường khó thành công trong mọi việc. Nếu Âm tính quá nhiều sẽ uỷ mị, không quyết đoán làm lỡ mất thời cơ. Cần rèn luyện để đạt đến trạng thái cân bằng, bình tĩnh, khoan hoà để giải quyết mọi việc, khi thời cơ đến cần quyết đoán đế không bỏ lỡ thời cơ.
Trong sức khoẻ nhất là vấn đề ăn uống cần giữ cân bằng Âm Dương, tránh ăn quá nhiều thức ăn Âm tính sẽ làm yếu mềm cá tính, hại cho nội quan. Tránh ăn quá nhiều thức ăn Dương tính sẽ làm hại tỳ vị, sinh ra nhiều bệnh tật. Cần ăn cân bằng cả chât rau, hoa quả và các chất đạm, chất béo.
Trong việc dùng người, những việc cần nhanh nhạy, ||!M I|wvêt, tận dụng thời cư cần sức mạnh nên dùng nam |{lih Những việc cần bền bi. khéo léo, cẩn thận, nhỏ nhặt Iht 11«■ 11 dùng phụ nữ. Trong một tổ chức nên có số nam MII um bàng nhau.
Trong tình yêu, đời sống hạnh phúc gia đình cũng rất llAn I|uán triệt nguyên iý này. Người chồng phái quyết lậlotin, tiêu biêu cho sức mạnh của cả gia đình. Người vợ
• »•-II nhu thuận, lấy đức làm đầu. Tránh quan điếm qưá |fln I rường, tất cả đều do người chồng quyết định hoặc |)|U ca đều do người vợ quyết định. Cần tôn trọng ý kiến IM IU nhau trên cơ sở người chồng đưa ra quyết định và dưn chán nản, buồn phiền khác, cần bố sung thèm Dương ||/||||’. những suy nghĩ và hành động Dương như đến chỗ
đông người, vui vẻ, nhộn nhịp, hoạt động tích cực, hăng say, dùng những lời nói quyết đoán, vui vẻ, hài hước.