Nội thất nhà hàng

Tư vấn thiết kế văn phòng theo phong thủy

Qua luật tương sinh của thuyết Ngũ Hành, chúng ta I!Ó thê lựa chọn màu sắc cho phù hợp với bản mệnh cúa rliỉnh mình. Sau đây là bảng liệt kê đặc tính của Ngũ Hành trong thiết kế văn phòng:
Ví dụ : Người mệnh Thuý nên dùng xe màu đen hoặc màu trắng, màu bạc, chữ sô là 9 hoặc 7.
Người mệnh Kim nên dùng xe màu nâu, màu vàng hoặc màu trắng, màu bạc, chữ sô là 7 hoặc 5
Người mệnh Mộc nên dùng xe màu đen hoặc màu xanh, chữ sô là 9 hoặc 1
Người mệnh Hoả nên dùng xe màu đỏ hoặc màu xanh, chữ số là 3 hoặc 1
Người mệnh Thố nên dùng xe màu vàng, màu nâu hoặc màu đỏ, chữ số là 5 hoặc 3
& KINH DỊCH – BÁT QUÁI LÀ GÌ ?
Theo cồ nhân, lúc đầu vũ trụ chỉ lả một khối hỗn độn, không có hình dạng rõ ràng được gọi là thời hỗn mang. Trong sự hỗn mang đó, vũ trụ còn chưa có sự định hình và phân chia gọi là Thái Cực. Sở dĩ gọi là Thái Cực vì nó huyền bí và vô tận nên không thề xác định rõ trạng thái cuả nó ra sao.
Tuy nhiên, mặc dù không biết được bản tính của Thái Cực song ta có thê’ dựa vào sự quan sát về tính cách biến hoá của vạn vật mà suy ra được cơ chê vận động cùa Thái cực. Căn bản của sự chuyển biến được biếu lộ bằng hai trạng thái tương phán là Động và Tĩnh. Động gọi là Dương, tĩnh gọi là Âm. Âm lên đến cực độ thì lại biến ra Dương và ngược lại. Hai cái trạng thái tương đôì của
cái Bản thê nguyên khới duy nhất (Thái Cực) cứ tiếp diễn mãi, điều hợp với nhau, sinh sinh hoá hoá không ngừng mà sinh ra Trời, Đất, Người cùng vạn vật. Vì Âm Dương phôi hợp, đùn đẩy lẫn nhau nên có sự biến chuyến. Sự biến chuyến chính là nền tảng cúa Dịch. Do đó, trong phần chú giải kinh Dịch, Khổng Tử đã nói Âm nhu Dương cương, Cương nhu tương thôi sinh nhi biến hoá (Nghĩa la Ảm thì mềm, Dương thì cứng, cứng mềm đùn đẩy lẫn nhau chuyển hoá thành thiên hình vạn trạng).