Nội thất nhà hàng

Vị trí thiết kế bạn cần biết

Vị trí của tính quyết đoán phía góc trên cùng bên trái. Cảm nhận và trạng thái làm việc của bạn được thể hiện qua những vật dụng được bày trí ở vị trí này. Vị trí đó không chỉ biểu hiện rõ tài năng, mong muốn của chúng ta mà còn cho thấy mục tiêu làm việc của chúng ta là gì.

Juỉie Kroll, người điều hành việc phong thủy học của Hoa Kỳ, xếp kệ đựng hồ sơ chưa giải quyết dày cộm của bà ở vị trí của tính quyết đoán ấy. Mục đích của bíi ấy là làm sao giải quyết số hồ sơ đó một cách nhanh chóng. Ưu điểm của bà là khả năng ứng phó và giiii quyết vô sô các công việc trong một tổ chức chuyên nghiệp như thế. Ngoài ra bà thực hiện có hiệu quả tronn việc phân loại công việc nào là quan trọng, cần thực hiện trước.

Vị trí góc trái bên trên của bàn làm việc thường c(ì các vật dụng mà chúng ta hay đồng hóa chúng với quyồn lực hay tài năng sáng tạo. Việc lựa chọn vật dụng cho vào vị trí này có thể chứng tỏ mức độ tự tin của bạn CŨIÌK như những gì bạn cảm thấy sợ sệt.

Hãy bắt đầu với việc xem xét, đánh giá 12 dụng cụ để bàn. Chúng cùng lúc có thể mang lại cả ưu lẫn khuyM điểm, khám phá tại sao bạn lại đặt các vật dụng đó li những vị trí riêng biệt nào dó có thể giúp bạn nhận rti những gì bạn cần phải làm hoặc cải thiện chúng lÁt hơn…