Nội thất nhà hàng

Ý nghĩa và sức ảnh hưởng Thiết kế nhà hàng hướng Đông

Sửa chữa nhà đẹp giá rẻ

Ý NGHĨA VÀ SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG HƯỚNG
HƯỚNG ĐÔNG
Hướng Đông là hướng mặt trời mọc, bình mir xua tan đen tối, vì có ánh nắng, thiên địa VII vật mới được sinh trưởng sinh sôi, phát triển (I sau, là biểu tượng của sự sinh tồn, có niềm vọng.
Vì vậy, phía Đông có triều khí, tiềm lực, quM minh, tiến triển, hưng vừợng, lý tưởng, v.v… I dụng đôi với tuổi trẻ càng mãnh liệt rõ rệt lu
Trên lập trường Phong Thủy mà nói, phía đỗ tượng trưng cho phương vị phát triển, có được phương vị tốt, đôi với người sông ở đó sẽ có lợi Irli rất lớn.
Hướng Đông có tướng tốt
-Hướng đông mặt hướng ra biển hay có sông.
-Hướng đông cao, phía tây thấp.
-Hướng đông có ngôi nhà hàng nhỏ bằng khỏang nhà hàng của mình.
Xung quanh phía đông không có những kiến ■•úc cao, để tránh ngăn cản ánh sáng.
-Hướng đông nếu có chỗ nhô ra thì không. Ilx vượt quá 1/3, rất giúp ích đôi với con trai trưởng limig nhà hàng.
Thiết kế nhà hàng phía đông có tướng tốt thì sẽ có ảnh hưởng như sau:
Khỏe mạnh, tinh lực dồi dào.
– Cá tính rất cầu tiến.
-Sức phán đoán tốt.
– Có tài nói năng.
Biết nắm bắt cơ hội.
Con trai trưởng có thế đạt được thành công.
Vận bạn bè cực kỳ tốt, nhân duyên tốt.